Amdanom Ni

Mae swyddfa Cwmni Cyfieithu Clir Cyf wedi'i lleoli yng nghanol bwrlwm dinas Caerdydd, ac yn cynnig gwasanaeth cyfieithu, golygu, trawsgrifio a chyfieithu ar y pryd dibynadwy yn Gymraeg a Saesneg.  Rydyn ni wedi tyfu'n sylweddol iawn ers i'r cwmni gael ei sefydlu yn 2010, a bellach mae gennym dîm profiadol iawn sy'n cynnwys 13 aelod o staff.  

Mae ein cronfa o gleientiaid yn amrywiol ac rydyn ni'n gweithio gydag unigolion a chwmnïau yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol ar draws Cymru a Lloegr.  Rydyn ni'n falch iawn o'n gallu i ddarparu gwasanaeth cyson, personol a chyfeillgar gan gyfieithwyr sy'n aelodau o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, neu sy'n gweithio tuag at aelodaeth.

Ein Tîm

Claire Price
Rheolwr Gyfarwyddwr
Joanna Godwin
Cyfieithydd
Betsan D'Souza
Cyfieithydd

Ein Cleientiaid

©2017 Clear Translations Ltd.Gwefan gan twoclicksMewngofnodi