Amdanom Ni

Mae swyddfa Cwmni Cyfieithu Clir Cyf wedi'i lleoli yng nghanol bwrlwm dinas Caerdydd, ac yn cynnig gwasanaeth cyfieithu, golygu, trawsgrifio a chyfieithu ar y pryd dibynadwy yn Gymraeg a Saesneg.  Rydyn ni wedi tyfu'n sylweddol iawn ers i'r cwmni gael ei sefydlu yn 2010, a bellach mae gennym dîm profiadol iawn sy'n cynnwys 13 aelod o staff.  

Mae ein cronfa o gleientiaid yn amrywiol ac rydyn ni'n gweithio gydag unigolion a chwmnïau yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol ar draws Cymru a Lloegr.  Rydyn ni'n falch iawn o'n gallu i ddarparu gwasanaeth cyson, personol a chyfeillgar gan gyfieithwyr sy'n aelodau o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, neu sy'n gweithio tuag at aelodaeth.

Ein Tîm

Claire Price
Rheolwr Gyfarwyddwr
Ashleigh Hurford
Rheolwr Swyddfa
Joanna Godwin
Cyfieithydd
David Stansfield
Cyfieithydd
Nia Jenkins
Cyfieithydd
Angharad Edwards
Cyfieithydd
Nia McLellan
Cyfieithydd
Betsan D'Souza
Cyfieithydd

Ein Cleientiaid

©2017 Clear Translations Ltd.Gwefan gan twoclicksMewngofnodi