Joanna Godwin

Cyfieithydd

Ers graddio o Brifysgol Cymru Bangor gyda gradd yn Iaith a Llenyddiaeth y Gymraeg, y llwybr gyrfa naturiol iddi oedd y maes cyfieithu.  Bu’n gweithio mewn amrywiaeth o swyddfeydd gan gynnwys swyddfa CBAC, a threuliodd dair blynedd a hanner yn yr adran is-deitlo yn S4C cyn derbyn swydd fel cyfieithydd dan hyfforddiant gyda chwmni Cyfieithu Clir yn 2011.  Mae hi bellach yn gyfieithydd ac yn Swyddog Marchnata.

Mae hi’n dwlu ar ddysgu ieithoedd ac wedi astudio’r Gymraeg, Lladin, Eidaleg, Llydaweg a Ffrangeg. Yn ei hamser sbâr mae i’n mwynhau teithio i wledydd tramor i ddefnyddio’r ieithoedd hyn a phrofi diwylliant a chelfyddyd amrywiol.  Mae dawnsio salsa yn un o’i phrif ddiddordebau - mae’n gyfuniad perffaith o gymdeithasu, gwrando ar gerddoriaeth o Cuba a chadw’n iach ar yr un pryd! Mae ei merch fach hefyd yn ei chadw’n brysur wrth fynychu ‘Amser Plantos’ ledled y ddinas.

Aelodau eraill o'r tîm
Claire Price
Rheolwr Gyfarwyddwr
Betsan D'Souza
Cyfieithydd
©2017 Clear Translations Ltd.Gwefan gan twoclicksMewngofnodi