Betsan D'Souza

Cyfieithydd

Astudiodd Betsan ym Mhrifysgol Abertawe lle enillodd radd anrhydedd yn y Gymraeg. Ar ôl gadael y brifysgol, arhosodd Betsan yn Abertawe i ddilyn gyrfa mewn cyfieithu a bu’n gweithio yno am ddeng mlynedd. Mae wedi cyffroi’n lân am ei lleoliad gwaith newydd yng Nghaerdydd.

Mae gan Betsan lawer o brofiad yn y maes cyfieithu a chyfieithu ar y pryd ac mae’n aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Yn ei hamser hamdden, mae Betsan yn hoff o deithio, coginio, treulio amser gyda’r teulu a chysgu.

Aelodau eraill o'r tîm
Claire Price
Rheolwr Gyfarwyddwr
Ashleigh Hurford
Rheolwr Swyddfa
Joanna Godwin
Cyfieithydd
David Stansfield
Cyfieithydd
Nia Jenkins
Cyfieithydd
Angharad Edwards
Cyfieithydd
Nia McLellan
Cyfieithydd
©2017 Clear Translations Ltd.Gwefan gan twoclicksMewngofnodi