Claire Price

Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Claire wedi bod yn gyfieithydd ers iddi raddio o Brifysgol Cymru, Bangor gyda gradd Meistr yn y Gymraeg.  Symudodd i fyw yn y brifddinas lle bu'n gweithio fel cyfieithydd a chyfieithydd ar y pryd i gwmnïau yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus, cyn penderfynu sefydlu ei chwmni cyfieithu ei hun yn 2010.  Ers hynny mae'r cwmni wedi mynd o nerth i nerth ac mae Claire bellach yn rhannu ei hamser rhwng rhedeg y cwmni a rhedeg ar ôl ei phlant bywiog!

Aelodau eraill o'r tîm
Ashleigh Hurford
Rheolwr Swyddfa
Joanna Godwin
Cyfieithydd
David Stansfield
Cyfieithydd
Nia Jenkins
Cyfieithydd
Angharad Edwards
Cyfieithydd
Nia McLellan
Cyfieithydd
Betsan D'Souza
Cyfieithydd
©2017 Clear Translations Ltd.Gwefan gan twoclicksMewngofnodi