swyddi gwag

Cyfieithwyr

Swyddfa:  Capital Tower, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd
Cyflog: £18,000 – £26,000 (yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau)
Dyddiad cau: 16 Mawrth 2018 (5pm)
Dyddiad y cyfweliadau:  Byddwn yn trefnu cyfweliadau wrth i geisiadau ddod i law

Dyma gyfle cyffrous i weithio gyda chwmni cyfieithu yng nghanol dinas Caerdydd.  Cynllun pensiwn a buddiannau ar gael.  I gael swydd ddisgrifiad neu i holi am y swyddi, anfonwch neges e-bost at post@cleartranslations.co.uk

Rydyn ni bob amser yn chwilio am gyfieithwyr a golygyddion cymwys i ymuno â'r tim!  

Rydyn ni hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n chwilio am brofiad gwaith, felly os hoffech gyfle cyffrous i weithio gyda chwmni cyfieithu bach sy’n tyfu, cysylltwch â ni.

I holi am swyddi neu i drefnu profiad gwaith, cysylltwch ag Ashleigh.

©2017 Clear Translations Ltd.Gwefan gan twoclicksMewngofnodi