Nia Jenkins

Cyfieithydd

Astudiodd Nia ym Mhrifysgol Aberystwyth ac enillodd radd anrhydedd yn y Gymraeg.  Ar ôl gadael y coleg ger y lli, aeth i’r brifddinas i weithio ym myd cyfieithu.  Wedi hynny bu’n gweithio yn y diwydiant cyhoeddi, gan ganolbwyntio ar farchnata llyfrau o Gymru am dros bymtheg mlynedd.

Dychwelodd i faes cyfieithu yn ddiweddar gan ymuno â thîm bywiog Cyfieithu Clir yn 2017.

Yn ei hamser hamdden mae Nia yn hoff o ddarllen, teithio, crwydro ar hyd Llwybr Arfordir Cymru a cherdded gyda’r ci gerllaw ei chartref yn Sir Gâr.

Aelodau eraill o'r tîm
Claire Price
Rheolwr Gyfarwyddwr
Ashleigh Hurford
Rheolwr Swyddfa
Joanna Godwin
Cyfieithydd
David Stansfield
Cyfieithydd
Angharad Edwards
Cyfieithydd
Nia McLellan
Cyfieithydd
Betsan D'Souza
Cyfieithydd
©2017 Clear Translations Ltd.Gwefan gan twoclicksMewngofnodi