David Stansfield

Cyfieithydd

Un o Loegr yw David yn wreiddiol. Dysgodd y Gymraeg fel oedolyn ac yn 2004 aeth i Brifysgol Caerdydd i wneud BA yn y Gymraeg. Ar ôl graddio yn 2007 bu’n gweithio fel tiwtor Cymraeg i Oedolion am bum mlynedd. Yn 2013 aeth yn ôl i Brifysgol Caerdydd i wneud MA llawn amser mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd. Ar ôl cwblhau’r MA ymunodd â Chyfieithu Clir ddiwedd 2014.

Aelodau eraill o'r tîm
Claire Price
Rheolwr Gyfarwyddwr
Ashleigh Hurford
Rheolwr Swyddfa
Joanna Godwin
Cyfieithydd
Nia Jenkins
Cyfieithydd
Angharad Edwards
Cyfieithydd
Nia McLellan
Cyfieithydd
Betsan D'Souza
Cyfieithydd
©2017 Clear Translations Ltd.Gwefan gan twoclicksMewngofnodi