Ashleigh Hurford

Rheolwr Swyddfa

Astudiodd Ashleigh ym Mhrifysgol Caerdydd lle enillodd radd yn y Gymraeg.

Ar ôl graddio, hyfforddodd Ashleigh fel tiwtor Cymraeg i Oedolion ac roedd yn dysgu i Cymraeg i Oedolion Caerdydd, ynghyd â dysgu ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd am sbel.  Mae hi hefyd wedi gweithio ym maes trawsgludo eiddo preswyl.

Yn ei hamser hamdden, mae hi’n mwynhau coginio, cadw’n heini a dysgu ieithoedd.

Aelodau eraill o'r tîm
Claire Price
Rheolwr Gyfarwyddwr
Joanna Godwin
Cyfieithydd
David Stansfield
Cyfieithydd
Nia Jenkins
Cyfieithydd
Angharad Edwards
Cyfieithydd
Nia McLellan
Cyfieithydd
Betsan D'Souza
Cyfieithydd
©2017 Clear Translations Ltd.Gwefan gan twoclicksMewngofnodi