Angharad Edwards

Cyfieithydd

Astudiodd Angharad yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, lle enillodd radd cydanrhydedd mewn Cymraeg a Chrefydd. Mae wedi bod yn cyfieithu i gwmnïau cyfieithu amrywiol ers blynyddoedd ac, yn ogystal â bod yn Aelod Sylfaenol o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, hi oedd enillydd gwobr Goffa Wil Petherbridge 2016 Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, a ddyfernir i’r ymgeisydd mwyaf addawol yn arholiadau’r gymdeithas.

Yn ei hamser hamdden, mae Angharad yn hoffi canu’r piano, treulio amser gyda’i dwy ferch fach ac ysgrifennu llyfrau (Cyhoeddwyd y llyfr Deffro: cyfres Cig a Gwaed ganddi yn 2013).

Aelodau eraill o'r tîm
Claire Price
Rheolwr Gyfarwyddwr
Ashleigh Hurford
Rheolwr Swyddfa
Joanna Godwin
Cyfieithydd
David Stansfield
Cyfieithydd
Nia Jenkins
Cyfieithydd
Nia McLellan
Cyfieithydd
Betsan D'Souza
Cyfieithydd
©2017 Clear Translations Ltd.Gwefan gan twoclicksMewngofnodi