Y crysau cochion

Hanna Merrigan

Pwy oedd y tîm cyntaf i chi feddwl amdano wrth ddarllen teitl blog y mis hwn? Tîm rygbi Cymru ynteu’r tîm pêl-droed? Yn draddodiadol, rygbi yw chwaraeon cenedlaethol Cymru, ond yn football fan fy hun, rhaid dweud bod gweld Bale, Ramsey a’r gweddill ar y cae yn rhoi mwy o gyffro i mi na *gwneud ymchwil cyflym ar Google i weld pwy sy’n chwarae rygbi i Gymru ar hyn o bryd* na gwêd, Halfpenny. Cyn i chi ddweud dim, croten o Gwm Gwendraeth ydw i, bro Ray Gravell, Delme Thomas a Carwyn James, felly roedd rygbi yn rhan annatod o’m mhlentyndod i; ond y crysau cochion i mi oedd y Scarlets – a rhaid ei fod e’n lladd ar Dad yn mynd â fi a’m chwaer i’w gwylio ac yntau’r dod o Abertawe ‘am fod neb yn yr ysgol yn cefnogi’r Gweilch, Dad!’

Symudais i Gaerdydd flwyddyn a hanner yn ôl bellach (er mod i’n dal i ddweud mod i’n newydd i’r ddinas!), ac un o’r pethau fwyaf cyffrous am y ddinas fawr yw’r prysurdeb o ran digwyddiadau sydd yma. Unwaith eto'r mis hwn bydd Caerdydd yn croesawu timau’r chwe gwlad i Stadiwm y Mileniwm (Stadiwm y Principality mae’n flin gen i), ac er bod hi ond yn teimlo fel ddoe roedd gemau rhyngwladol yr hydref, does dim gwadu nad yw bwrlwm canol y dre ar ‘match-day’ yn brofiad - ac yn brofiad go wahanol i bêl-droed hefyd. Mae’r mis diwethaf wedi bod yn fis prysur i dimau Cymru. Gyda chyhoeddiad Giggs fel rheolwr newydd tîm pêl-droed Cymru, cyhoeddi y bydd y bois yn chwarae Gweriniaeth Iwerddon a Denmarc yng Nghynghrair y Cenhedloedd, yn ogystal â buddugoliaethau’r Scarlets yn erbyn Caerfaddon a Toulon i hawlio’u lle yn wyth olaf Cwpan Pencampwyr Ewrop. Er mai’r Elyrch yw fy nhîm cyntaf i, mae llwyddiannau’r Scarlets o leiaf yn lleddfu’r boen ychydig rhag y llanastr llwyr sydd yn Abertawe. Ta waeth, nid diben y blog hwn yw siarad am glwb Abertawe, ac mae’n siŵr ein bod ni gyd yn edrych ymlaen at groesawu’r Alban, yr Eidal a Ffrainc i’r brifddinas dros yr wythnosau nesaf (heblaw am y ciw fydd i’r bar yn y dafarn!)

Mae gemau Cymru, boed yn rygbi neu’n bêl-droed, yn ennyn ymdeimlad o genedlaetholdeb yn ein plith. Serch hynny, rwyf wir o’r farn bod gan Undeb Rygbi Cymru lawer i’w ddysgu gan Gymdeithas Pêl-droed Cymru. O feddwl yn ôl i’r haf bythgofiadwy yn Ffrainc adeg yr Ewros 2016 (o na fyddai’n haf o hyd!), mae’r sloganau Gorau Chwarae Cyd Chwarae a #GydanGilyddYnGryfach dal yr un mor fyw yn y cof, ac wrth edrych ymlaen at Gwpan China ym mis Mawrth, mae’n siwr y bydd y Gymdeithas unwaith eto yn codi proffil y Gymraeg ymhlith cefnogwyr. Mae rygbi tîm cenedlaethol Cymru yn denu grŵp tra wahanol o bobl, a gellir gweld yr hetiau daffodil ac adleisiau ‘Wauuuyls’ yn taranu i lawr Heol Eglwys Fair (a’r caniau Strongbow ar lawr y bore wedyn!). Profiad hollol wahanol yw canu Sosban Fach ac Yma o Hyd ymhlith cefnogwyr brwd y Scarlets, ond eto i gyd y mis hwn byddwn ni i gyd yn cefnogi’r crysau cochion ar y cae yng Nghaerdydd, gan obeithio’n fawr y byddwn ni’n maeddu’r Saeson! Ar y nodyn hynny, pob lwc i garfan Cymru ar gyfer y gemau sydd ar y gweill, dwi’n edrych ymlaen at weld y môr o goch unwaith eto ar y 3 Chwefror.

©2017 Clear Translations Ltd.Gwefan gan twoclicksMewngofnodi